Zarządzanie

Zarządzanie nieruchomością polega na przejęciu od klienta (np. zarządu wspólnoty) większości obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości. W rękach klienta pozostają wiążące się z tym decyzje oraz czynności kontrolne.

1. Czynności związane z obsługą techniczną:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń
  technicznych zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 • kontrola nad zapewnieniem dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości stałych,
 • utrzymanie w czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację instalacji technicznych,
 • kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • usuwanie awarii i ich skutków,
 • przygotowanie i obsługa zamierzeń remontowych i modernizacyjnych.

2. Czynności związane z administrowaniem:

 • czynności związane z obsługą np. wspólnoty i jej członków,
 • weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa obowiązkowych zebrań właścicieli,
 • przygotowanie projektów uchwał, planów gospodarczych, regulaminów,
 • prowadzenie zewnętrznej korespondencji wspólnoty i korespondencji z Właścicielami,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi (negocjowanie cen, warunków umów),
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń, poświadczeń.
 • prowadzenie korespondencji