Utrzymanie czystości

Sprzątanie wewnątrz budynku:

 • zamiatanie i mycie klatek schodowych, korytarzy
 • zamiatanie piwnic, suszarni i wózkowni (wraz z omiataniem pajęczyn)
 • mycie balustrad
 • omiatanie pajęczyn na klatkach schodowych
 • mycie drzwi wejściowych, wiatrołapów
 • czyszczenie wycieraczek
 • mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, oraz pomieszczeniach ogólnego użytku
 • mycie lamperii, grzejników oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych
 • mycie lamp oświetleniowych na klatkach schodowych i pomieszczeniach ogólnego użytku
 • deratyzacja budynku, tj. rozkładanie trutki na gryzonie

 

Sprzątanie terenów zewnętrznych:

 • zamiatanie chodników, placów i parkingów
 • zbieranie śmieci wokół budynku
 • koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja krzewów
 • czyszczenie chodników oraz opasek wokół budynku z chwastów i traw
 • zamiatanie altan śmietnikowych oraz wyznaczonych miejsc z wolnostojącymi pojemnikami i kontenerami na śmieci

w okresie zimowym:

 • odśnieżanie chodników i ciągów pieszojezdnych oraz posypywanie ich piaskiem lub innymi środkami
 • sprzątanie błota i lodu z chodników i ciągów pieszojezdnych, kratek ściekowych