Księgowanie

Księgowanie uzależnione jest od specyfiki nieruchomości. Można w niej wyszczególnić:

  1.  księgowanie przychodów i wydatków
  2. rozliczanie mediów,
  3. fakturowanie, refakturowanie
  4.  dokonywanie opłat za faktury kosztowe,
  5.  prowadzenie rachunku bankowego dla nieruchomości,
  6.  sprawozdawczość, wymagana przez GUS i organy podatkowe,
  7.  przygotowywanie zeznań dotyczących podatków lokalnych,
  8.  sporządzanie deklaracji dotyczących wywozu odpadów komunalnych.